Wynagrodzenie


Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:
- godzinowy – wysokość wynagrodzenia określona jest każdorazowo na podstawie liczby przepracowanych godzin,
- ryczałtowy – wysokość wynagrodzenia jest określona stałą stawką miesięczną, bądź z góry za wykonanie całego zlecenia, z uwagi na zakładany nakład pracy,
- premii za sukces – w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być, uzgodniona premia za rezultat sprawy.